Untitled Document
 
 
 
 
 
ในการแข่งทักษะวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ชาวบานเย็น-ขาว สามารถนำชัยชนะมาสู่รั้วบานเย็นขาว จำนวน 17 รายการ และเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือที่ จ.เพชรบูรณ์ต่อไป สู้ๆนะครับ ลูกอนุบาลจุนทุกคน
 
 
นายอภิชัย ศรีเพชร
About-us
Vision
logo
Song
Building
 
manager
personnel
trianee
personal
student
directors
student-union
course
 
sarathai
sarasci
sarasocial
saramath
saraphysical
saraart
saraeng
sarawork
sarayouth
saraevent
 
career
budget
personnel
general
 
command
eoffice
 
elearning
สื่อการสอนระดับประถมศึกษา
สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
แบบทดสอบออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางลักษณา จันธิมา ...
รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ปีการศึกษา 2556... 
วันที่ 26 สิงหาคม 2557
 แสดงความยินดีกับผลการแข่งขัน 17 เหรียญทอง...
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ จำนวน 17 รายการ เพื่อเข่้าแข่งขันต่อที่ จ.เพชรบูรณ์... 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
 บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นบริจาคชั้นวางหนังสือ...
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทวีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด(มหาชน)มอบใช้วางหนังสือและหนังสือให้กับโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง... 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
 ขอเชิญร่วมงานสวดอภิธรรมศพ...
ขอเชิญร่วมงานสวดอภิธรรมศพ น้องออมและน้องนำ้ฝน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต และจะทำการฌาปนกิจในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 (สำหรับน้องนำ้ฝน) ... 
วันที่ 10 ตุลาคม 2556
 ยินดีกับรางวัลครูคุณภาพ ร.ร.อนุบาลจุน...
ผลการประกวดผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมงานวันเกียรติยศ : ครูดีมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ตามนโยบายคุณภาพการศึกษา 3 มิติ 8 จุดเ... 
วันที่ 1 เมษายน 2556
 แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556...
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556และกำหนดการต่างๆ เพื่ิอประชาสัมพันธ์ให้ นักเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ทราบและสามารถปฏิบัติืตามกำหนดการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง... 
วันที่ 28 มีนาคม 2556
 งานวันเกียรติยศ ครู ผู้บริหารคุณภาพ...
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ได้ร่วมกับ สพป.พะเยา เขต 2 จัดกิจกรรมงานวันเกียรติยศ : ครูดีมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ตามนโยบายคุณภาพการศึกษา 3 มิติ 8 จุดเน้น โดยมี นายประถม เ... 
วันที่ 25 มีนาคม 2556
แข่งขันทักษะกลุ่มโรงเรียนจุน 1...
asdasddasasdasdsaasdasd
asdasddasasdasdsaasdasd22222
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเป...
อบรมนักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 โครงการ " ICT TO AEC "...
ถวายราชสดุดี 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ ณ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้...
ถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช...
แข่งขันศิลปหัถตกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนจุน 1 ครั้งที่ 63...
ร่วมกิจกรรมวันแม่ ณ หอประชุมอำเภอจุน...
 
 
 
นายมงคล แสนหอม
 
 
นางลักษณา จันธิมา
 
 
Untitled Document
หน้าแรก   |  ผลงานที่ภาคภูมิใจ   |  ภาพกิจกรรม   |  แผนที่โรงเรียน   |  ติดต่อโรงเรียน