Untitled Document
 
 
 
 
 
ในการแข่งทักษะวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ชาวบานเย็น-ขาว สามารถนำชัยชนะมาสู่รั้วบานเย็นขาว จำนวน 17 รายการ และเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือที่ จ.เพชรบูรณ์ต่อไป สู้ๆนะครับ ลูกอนุบาลจุนทุกคน
 
 
นายอภิชัย ศรีเพชร
About-us
Vision
logo
Song
Building
 
manager
personnel
trianee
personal
student
directors
student-union
course
 
sarathai
sarasci
sarasocial
saramath
saraphysical
saraart
saraeng
sarawork
sarayouth
saraevent
 
career
budget
personnel
general
 
command
eoffice
 
elearning
สื่อการสอนระดับประถมศึกษา
สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
แบบทดสอบออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 แสดงความยินดีกับผลการแข่งขัน 17 เหรียญทอง...
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ จำนวน 17 รายการ เพื่อเข่้าแข่งขันต่อที่ จ.เพชรบูรณ์... 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
 บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นบริจาคชั้นวางหนังสือ...
โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทวีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด(มหาชน)มอบใช้วางหนังสือและหนังสือให้กับโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง... 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
 ขอเชิญร่วมงานสวดอภิธรรมศพ...
ขอเชิญร่วมงานสวดอภิธรรมศพ น้องออมและน้องนำ้ฝน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต และจะทำการฌาปนกิจในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 (สำหรับน้องนำ้ฝน) ... 
วันที่ 10 ตุลาคม 2556
 ยินดีกับรางวัลครูคุณภาพ ร.ร.อนุบาลจุน...
ผลการประกวดผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมงานวันเกียรติยศ : ครูดีมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ตามนโยบายคุณภาพการศึกษา 3 มิติ 8 จุดเ... 
วันที่ 1 เมษายน 2556
 แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556...
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556และกำหนดการต่างๆ เพื่ิอประชาสัมพันธ์ให้ นักเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ทราบและสามารถปฏิบัติืตามกำหนดการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง... 
วันที่ 28 มีนาคม 2556
 งานวันเกียรติยศ ครู ผู้บริหารคุณภาพ...
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ได้ร่วมกับ สพป.พะเยา เขต 2 จัดกิจกรรมงานวันเกียรติยศ : ครูดีมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ตามนโยบายคุณภาพการศึกษา 3 มิติ 8 จุดเน้น โดยมี นายประถม เ... 
วันที่ 25 มีนาคม 2556
 งานอำลาสถาบันนักเรียนชั้น ม.3...
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทางโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) นำโดย ท่านอภิัชัย ศรีเพชร ผู้อำนวย... 
วันที่ 20 มีนาคม 2556
asdasddasasdasdsaasdasd
asdasddasasdasdsaasdasd22222
asdasddasasdasdsaasdasd
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเป...
อบรมนักเรียนระดับชั้น ม. 1-3 โครงการ " ICT TO AEC "...
ถวายราชสดุดี 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ ณ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้...
ถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช...
แข่งขันศิลปหัถตกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนจุน 1 ครั้งที่ 63...
ร่วมกิจกรรมวันแม่ ณ หอประชุมอำเภอจุน...
 
 
 
นายมงคล แสนหอม
 
 
นางลักษณา จันธิมา
 
 
Untitled Document
หน้าแรก   |  ผลงานที่ภาคภูมิใจ   |  ภาพกิจกรรม   |  แผนที่โรงเรียน   |  ติดต่อโรงเรียน